stichting dak en milieu
milieu relevante product informatie

Sinds de oprichting van Dak & Milieu in 1995 is milieurelevante productinformatie (MRPI) een speerpunt van de Stichting. Dak & Milieu wil bewerkstelligen dat alle beslissers in de bouwsector objectieve en betrouwbare milieu-informatie gebruiken indien zij dakbedekkingsystemen kiezen. Dak & Milieu heeft zich daarom ingezet om betrouwbare milieubeoordelingssystemen voor bouwwerken beschikbaar te krijgen. De levenscyclusanalyse (LCA) is daarvoor op bouwwerkniveau de basis.

besluit bodem kwaliteit
emissie/uitloging

In Europa in het algemeen en in Nederland in het bijzonder richten producenten, consumenten, aannemers en overheden zich steeds meer op het beperken van de emissies uit bouwproducten gedurende het gebruik ter voorkoming van vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Dak & Milieu ondersteunt dit beleid door onderzoek binnen de dakbedekkingssector te stimuleren en kennis en ervaring te communiceren.

bitumen recycling

Bitumen is een thermoplastisch materiaal en door haar inerte eigenschappen en het feit dat het nauwelijks verouderd zeer geschikt voor recycling. Door de bijzondere moleculaire structuur hoeven bij recycling geen molecuulketens te worden verbroken. Daarom zijn bitumineuze bouwstoffen (zoals asfalt) eigenlijk al de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld zijn.

activiteiten

dak & milieu is onde het motto 'eendracht maakt macht!' pro actief op het gebied van duurzame shingle en dakbedekkings-systemen.
de belangrijkste activiteiten zijn:
bevorderen dat alle bouwbeslissers bij de keuze van dakbedekkings-systemen kunnen beschikken over objectieve, meetbare en verneembare milieucriteria
stimulering van de ontwikkeling van duurzame shingle en dakbedekkings-systemen
onderzoek en coordinatie van milieugerelateerde projecten binnen de dakbedekkings-sector
de oprichting van een internationaal kennisnetwerk
ondersteuning van fabrikanten van shingles en afdichtingsmaterialen
activiteiten ter bevordering van de duurzaamheid van shingle en dakbedekkings-systemen
communicatie en ervaringen
de activiteiten van dak & milieu waren in het begin vooral gericht op nederland, maar de kennis van dak & milieu verspreid zich meer en meer door heel europa. zo nemen momenteel meer dan 25 gerenomeerde en maatschappeljk verantwoordelijke fabrikanten uit zes landen deel aan verschillende dak & milieu-projecten. tijdig inspringen op ontwikkelingen is hierbij van groot belang.
een goed voorbeeld hiervan was het eerste branchebrede milieurelevante productinformatie (mrpi) lca inventarisatieproject, dat dak & milieu in samenwerking met het toenmalige ministerie van vrom al in 1996/1997 heeft uigevoerd.
de activiteiten van dak & milieu zijn in een drietal projecten ondergebracht, te weten:
  • milieurelevante productinformatie (lca)
  • besluit bodemkwaliteit en
  • recycling en inzameling van dakafval
onze organisatie
DAK & MILIEU IS EEN NON-PROFIT STICHTING, DIE VOOR DE DAKENBRANCHE PROJECTEN UITVOERT OP HET GEBIED VAN MILIEU. DE PROJECTEN WORDEN BEGELEID DOOR EEN BEGELEIDINGSGROEP DIE DE PROJECT DEELNEMERS VERTEGENWOORDIGT.
Waarmee kunnen we u
van dienst zijn?Dak & Milieu

Rivium Quadrant 163 – 9e etage
2909 LC CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Telefoon: +31(0) 180 820268

E-mail: info@dakenmilieu.nl

Directie:
Peter H.J Ligthart